WITOLD VARGAS / ILUSTRATOR KSIĄŻEK,

OPOWIADACZ, MUZYK

Jestem ilustratorem książek, współautorem serii książek "Legendarz", nauczycielem, opowiadaczem i muzykiem.

 

Doświadczenie zawodowe: Od 20 lat prowadzę lekcje i warsztaty artystyczne z dziedziny muzyki, plastyki i techniki. Zarówno dla dzieci jak i dla młodzieży i dorosłych. Jestem z wykształcenia nauczycielem sztuk plastycznych. Pracowałem przez pięć lat jako dyrektor artystyczny w agencjach reklamowych. Grałem zawodowo w zespole muzycznym przez 15 lat. Jestem tutorem, to jest działalność zbliżona do coachingu, ale skierowana do dzieci i młodzieży. Opiekuję się młodzieżą

i dziećmi, które wykazują zainteresowanie rozwojem artystycznym.

Współpracuję z fundacją Bullerbyn, fundacją AMF - Nasza Dorga, z Muzeum Etnograficznym, Muzeum Sztuki Współczesnej i Muzeum Narodowym w Warszawie.

 

W pracy ważne jest dla mnie: Dostrzeżenie u drugiego człowieka tych zdolności, których jeszcze nie zamienił w pasje.

 

O kreatywności: Bycie kreatywnym jest trudniejsze niż niekreatywnym, ale ciekawsze.

 

Bestiariusz Słowiański

Opowieści Słowiańskie